Томбола 25 години Нюанс Плюс ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Слави Заяков   
Петък, 31 Май 2019 14:42
ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА "25 ГОДИНИ НЮАНС-ПЛЮС"

 

І. Общи положения

1. Настоящите Правила за участие ("Правилата") уреждат реда и условията за провеждане и участие в ТОМБОЛАТА "25 ГОДИНИ НЮАНС-ПЛЮС" ("Томболата").

2. Организатор на томболата за територията на Република България и администратор на личните данни, които се обработват във връзка с участието в томболата, е НЮАНС-ПЛЮС ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 123739295, със седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, ул. „Мазалат" №10, контакт: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , („НЮАНС-ПЛЮС" или „Организатора"). Информацията относно защитата на личните данни, обработвани във връзка с ползване на приложението и участие в ТОМБОЛАТА, е достъпна на www.nuans-plus.net, както и на страницата ни във Facebook.

3. Играта се провежда в периода от 01.06.2019 до 30.06.2019 г. вкл. („Период на провеждане").

4. Играта за територията на Република България се организира и провежда на български език.

ІІ. Право на участие

5. Право да участват в Играта имат всички физически лица извършили покупка в периода на провеждане. („Участник/ци"). Служители на НЮАНС-ПЛЮС и техните семейства нямат право да участват в томболата.

6. Участие в томболата е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в томболата Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на томболата на адрес www.nuans-plus.net, на страницата ни във Facebook, както и в обекта на НЮАНС-ПЛЮС, гр.Казанлък, ул.Мазалат 10.

ІІІ. Условия за участие

6. Всеки желаещ да участва в ТОМБОЛАТА трябва:

6.1. да посети съответния магазин и да осъществи покупка в рамките на периода на провеждане.

6.2. След осъществяване на покупка ще получи на касите в обекта талон за участие, на който трябва да попълни своите данни.

6.3. След попълване на талона трябва да бъде пуснат в урната, която се намира на Информация непосредствено след касите.

 7. Участието в томболата изисква покупка и посещение на магазина на Организатора.

8. В рамките на Периода на провеждане на томболата всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една касова бележка не може да се участва повече от веднъж, т.е. за всяко участие е необходима отделна касова бележка.

9.В случай че печеливш Участник откаже да приеме наградата или е загубил правото да я получи по каквато и да е причина, Организаторът си запазва правото да не предаде наградата.

IV. Награди

10. Наградите които Ортанизаторът ще раздаде в томболата са следните:

10.1. Винтоверт

10.2. ГЕДОРЕ 3/8 (6-24ММ) 61Ч.ШЕСТОСТЕН

10.3. SV12SG ВИБРОШЛАЙФ 200 W

10.4. ФРИЗЬОРСКИ УРЕД ФИЛИПС

10.5. МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ DOMO

10.6. КЪМПИНГ МАСА С 4 СТОЛА

10.7. ПАСАТОР MUHLER MB-202 ORANGE

10.8. УРЕД ЗА ГОТВЕНЕ НА ПАРА FIRST

10.9. SP 1160 R СОКОИЗТИКВАЧКА 150W

10.10. УРЕД ЗА БЕЛЕНЕ НА КАРТОФИ

11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

V. Определяне на печеливш Участник

12. Определянето на печелившите Участници ще се извърши от 01.07.2019 до 07.07.2019 г. чрез теглене на печелившите пред нотариус. Ще бъдат изтеглени общо 10 печеливши Участници. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

12. Имената на печелившите Участници, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на НЮАНС-ПЛЮС ООД на адрес: www.nuans-plus.net, както и на страницата ни във Facebook до 10.07.2019 г. Участниците ще бъдат уведомени, че са спечелили награда и чрез SMS/имейл, който ще бъде изпратен до телефона/имейла/, посочен от съответния Участник в регистрационната форма, като при получаване на наградата ще бъде подписан протокол за получаване и формуляр за съгласие за предоставяне на лични данни изискуеми съгласно данъчното законодателство за целите на деклариране/получаване на наградата - три имена и адрес/при необходимост/.


13. Всеки Участник, спечелил награда, в срок до 31.07.2019 трябва да посети обекта на Организатова за да получи своята награта като приложи и попълнения формуляр за получаване на наградата и съгласие за предоставянето на лични данни.

14. Ако Участникът не се яви/заяви доставка по т.15/ за да приеме наградата, в рамките на срока, посочен в т. 13, както и не приложи попълнен формуляр за лични данни, изискуеми съгласно данъчното законодателство за целите на деклариране/получаване на наградата - три имена, адрес за получаване, губи правото да получи наградата си.

15. Организаторът изпраща наградата на посочен от Участникът адрес в срок до 15 (петнадесет) работни дни след изтичане на срока по т.13 само и единствено ако Участникът не е живущ на територията на Обл.Стара Загора. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Участникът.

16. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

VI. Ограничаване на отговорността

17. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в Играта и които са възникнали в резултат на умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не носи гаранционна отговорност за която и да е награда, като такава се предоставя (ако е приложимо) съгласно условията на нейния производител/разпространител. Организаторът не носи отговорност, ако Участникът е предоставил грешни данни за контакт (имейл,телефон) и/или грешен адрес за доставка, поради което Организаторът не е могъл да осъществи контакт с Участника и/или да му достави награда.

18. Организаторът има право да прекрати Томболата, както и да изменя Правилата на томболата по всяко време, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.

19. Организаторът на томболата не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.

20. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и задължения , които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в томболата.

21. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

Информация, свързана със защитата на личните данни

1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД):

„НЮАНС-ПЛЮС" ООД, ЕИК 123739295, със седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, ул. „Мазалат" №10, контакт: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. (Организатор)

2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване

2.1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в томболата.

За целите на участието в томболата, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име, имейл и телефонен номер, които участниците изписват в регистрационния талон на томболата

Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД, който приемайки условията на играта се съгласява с обработването на посочените лични данни.

Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в томболата.

В срока на обработване на данните, Организаторът може да се свързва с Участниците на посочените от тях данни за контакт за целите на директния маркетинг във връзка с тематиката на томболата.

2.2. Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.

С цел получаване на награда, и спазване на законовите изисквания за деклариране на предоставената награда, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият участник следва да предостави, и адрес за получаване на наградата, съгласно т.15.

Основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в томболата и предоставяне на награда от страна на НЮАНС-ПЛЮС, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД.

3. Получатели/категории получатели на данните

Личните данни необходими за участието в играта и получаването на награда – име, имейл, телефонен номер, адрес за доставка може да бъдат обработвани от търговски партньори на Организатора, участващи в организацията на играта.

4. Срокове за обработване/заличаване на личните данни

Данните необходими за участие в играта ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец, след публикуване на името на съответния печеливш участник на сайта на Организатора.

21. Организаторът има право да прекрати Томболата, както и да изменя Правилата на томболата по всяко време, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.

 

22. Организаторът на томболата не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.

23. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и задължения , които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в томболата.

24. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

Информация, свързана със защитата на личните данни

1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД):

„НЮАНС-ПЛЮС" ООД, ЕИК 123739295, със седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, ул. „Мазалат" №10, контакт: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. (Организатор)

2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване

2.1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в томболата.

За целите на участието в томболата, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име, имейл и телефонен номер, които участниците изписват в регистрационния талон на томболата

Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД, който приемайки условията на играта се съгласява с обработването на посочените лични данни.

Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в томболата.

В срока на обработване на данните, Организаторът може да се свързва с Участниците на посочените от тях данни за контакт за целите на директния маркетинг във връзка с тематиката на томболата.

2.2. Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.

С цел получаване на награда, и спазване на законовите изисквания за деклариране на предоставената награда, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият участник следва да предостави, и адрес за получаване на наградата, съгласно т.15.

Основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в томболата и предоставяне на награда от страна на НЮАНС-ПЛЮС, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД.

3. Получатели/категории получатели на данните

Личните данни необходими за участието в играта и получаването на награда – име, имейл, телефонен номер, адрес за доставка може да бъдат обработвани от търговски партньори на Организатора, участващи в организацията на играта.

4. Срокове за обработване/заличаване на личните данни

Данните необходими за участие в играта ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец, след публикуване на името на съответния печеливш участник на сайта на Организатора.

Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер ще бъдат заличени след получаване на наградата от печелившия участник.

5. Вашите права, като субект на данни

Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в играта може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

1. Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:

„НЮАНС-ПЛЮС" ООД, ЕИК 123739295, със седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, ул. „Мазалат" №10, контакт: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. (Организатор).

Последно променен на Петък, 31 Май 2019 16:54
 

Как да ни намерите