Промоционална Брошура

Регистрация

Полагане на керамични покрития

{jcomments off}Стени

При полагане на плочки върху стени, деформационните фуги се поставят на места, където:

 • има деформационни фуги в основата
 • покритието от плочки се съединява с друг тип
  покритие (1)
 • се съединяват различни повърхности, върху които се полагат плочки
 • има зони, подложени на голям натиск или напрежение в основата
 • големи стени във вътрешни помещения:
  - вертикални ъгли (2)
  - на всеки 3 - 4,5 m хоризонтално и вертикално
 • външни стени:
  - при външни ъгли и ръбове, на разстояние от 0,25 m до 1 m от ъгъла (по възможност симетрично от двете страни на ъгъла)
  - хоризонтално - на границите между етажите, вертикално - на разстояние от 3 до 4,5 m. (3)

Броят на деформационните фуги трябва да

се увеличи в зоните с по-големи термични
разширения и движения в основата.

Подове

При полагане на плочки върху под деформационните фуги се поставят на места, където:

 • има деформационни фуги в основата (4)
 • покритието от плочки се полага върху граничещи различни повърхности, които са на разстояние повече от 2 m една от друга - например стени, колони, прагове, стъпала (5)
 • има големи повърхности, при които деформационните фуги околовръст са на повече от 10 m разстояние - деформационни фуги се полагат на всеки 8 - 10 m
 • има подове, изпълнени върху скара, при които е възможно огъване на основата, например около носещи стени и колони
 • има риск от термично разширение, например около източници на топлина - бойлери, подово отопление или в помещения, изложени на силно слънчево греене
 

Как да ни намерите